Untitled Document

I lighed med bindingsværkshuset opføres og indpasses havekulturbyens boliger smukt i landskabet - i et fleksibelt og enkelt byggesystem med en gunstig byggeøkonomi.

Bindingsværkshusene i de danske landsbyer var, og er stadig, en smuk form for typehuse som medvirker til at skabe mange af disse mindre byers homogenitet, idet de alle er bygget udfra samme enkle konstruktionsprincip. Husene er hele tiden forbundet til hinanden visuelt, på trods af at ingen af dem er ens i hverken størrelse, grundplaner, facader eller farver. Variationerne mellem de enkelte huse skaber et arkitektonisk levende udtryk.