Hver dag nedlægges i gennemsnit 5-6 landbrug i Danmark. Bygningerne rives ned eller får nye formål, og stadig flere landmænd må indstille sig på et liv i andre erhverv.

Hvert år bygges 10-15.000 nye parcelhuse, ofte på tidligere landbrugsjord, men sjældent i samspil med eksisterende landsbyer, gårdejendomme og erhverv.

Det er til denne komplekse problemstilling Havekulturbyen kommer med alternative løsningsforslag