Untitled Document

I forbindelse med nedlagte eller lukningstruede landbrug - i udkanten af eksisterende landsbyer eller i randen af større byer - anlægges Havekulturbyen ud mod det åbne land, som mindre bosætninger med 30-50 boliger.

Bosætningerne placeres individuelt ud fra en forudgående lokalitetsanalyse, eksempelvis som strenge i landskaberne (se modelfoto) - med boligerne samlet omkring mindre træbeplantede gadeforløb og fælles pladsdannelser med diverse bænke / vandelementer / boldspil mv.

Havekulturbyen som principbebyggelse: Varierende typer af boliger udlagt i samspil med landskabet. Landskaberne kan benyttes til græsenge for heste, kvæg og får - eller til dyrkningsarealer for frugt, bær,
krydderier og urter. I skovrejsningsområder er skov også en mulighed.

Boligerne står mod gaden med pudsede og kalkede facader mens de mod den private have og det åbne landskab fremstår med store vindues- og træpartier. I visse tilfælde er der tale om bebyggelser opført som rene træhuse.

De nye huse og byplanen henter inspiration i vores landsbyers oprindelige by- og gadestrukturer (se luftfoto), i Erichsens gård på Bornholm med sin pragtfulde nytte- og prydhave omkranset af
beskyttende læmure (se foto / isometri af Erichsens Gård), samt i Jørn Utzons fine landskabelige gårdhusbebyggelser.

I havekulturbyen drages naturen og landskabet ind i boligerne ved strengbebyggelserne, hvorved alle husene får hver en lille have på mellem 50-300 m2 vendt mod en stor fælles udsigt. Hver enkelt bolig kommer derved til at grænse direkte op til de omkringliggende jorde, der i projektet fungerer som professionelt styrede naturparker på mellem 10-30 hektar. Hver især med forskelligartede særpræg og dyrkningsmuligheder, hvor beboerne ydermere får mulighed for at leje et ekstra stykke jord, hvis de har behov for at dyrke afgrøder i lidt større omfang.

Boligtyperne er planlagt til at variere fra de helt små hustyper på 25, 50, 75 m2 over de mellemstore på 100, 125, 150 og 175 m2 op til familieboliger i to planer på op til 250-300 m2. Her skal være plads til både den enlige, den studerende, par, familier med børn, yngre som ældre.