Untitled Document

I Havekulturbyen får gårdens indretning og brug en direkte sammenhæng med landskabets udformning og dyrkning.

Projektet tager således afsæt i en række forskellige landskabsscenarier, hvor udgangspunktet er Danmarks forskelligartede jordtyper. Scenarierne beskriver mulige anvendelser af arealerne alt efter disses dyrkningsværdi, karakter og potentiale. Scenarierne er:

• Landbrug - Landbrugslandskabet
• Skovbrug - Skovlandskabet
• Gartneri og frugtavl - Frugtlandskabet
• Natur- og fritidslandskabet - Landskabet med dyrehold

Udgangspunktet for scenarierne er at tilgodese:
• Dyrkning (produktion og etablering)
• Natur (frodighed og variation)
• Kulturmiljø (kulturhistorisk fortælling og virkning)
• Rekreation (fritid og idrætsliv)
• Form (arkitektur og landskab)

I praksis vil der i mange tilfælde blive tale om en kombination af scenarier, således at flere elementer kunne være repræsenteret i samme landskab.