Første pilotprojekt og realisering af: Det nye Holeby, forventes igangsat efteråret 2009.

Hidtidige udstillingssteder: Politikens Hus, København | Ålborg Rådhus | Toldkammeret, Helsingør | Roskilde Bibliotek
Landsskuet, Herning | Økolariet, Vejle | Fanø Kunstmuseum | Holeby kommune | Bygningskultur Danmark, København | Kolding Kommune